Thursday, May 24, 2018

Create desktop shortcut launcher on Ubuntu 18.04

 • ประเด็นคือ จะเปิด /var/www/html ของ apache ด้วย file manager สักตัว โดยสิทธิ์ admin ด้วยการ double click 
 • เงื่อนไขคือ ไม่ต้องไปยุ่งกะ  permission ของ มันว่างั้น 
 • ซึ่งจริงแล้ว /var/www/html นั้น เจ้าของคือ root ถ้าเรามี user อื่นในระบบ และอยากเปิดสิทธิ์ให้ user เหล่านั้น ง่ายๆ คือ chmod -R 777 folder-name แค่เนี๋ย แต่เราไม่ทำ
 • โจทย์ เรามี user1 ต้องการสร้าง shortcut บน /home/user1/Desktop เปิดใช้งานโดย double click ที่ shortcut นั้น 
Step
 • เปิด text editor สักตัว และทำการสร้างไฟล์ชื่อประมาณ myshortcut.desktop 
nano /home/user1/Desktop/myshortcut.deskop
 • ข้างในไฟล์มีสคริปประมาณนี้ จากนั้นทำการบันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Name=HTML
Icon=/usr/share/icons/juuier/apache.png
Exec=nautilus -n admin:///var/www/html
Categories=Application
 • Exec=ใส่คำสั่งที่เราต้องการให้ทำเมื่อ double click ที่ icon 
 • Terminal=false เพื่อไม่ต้องรัน terminal ขึ้นมาให้เห็นในกรณี มี warning หรือ error เราจะเห็นประโยชน์ของกาตั้งค่าเป็น true แต่ในที่นี้ไม่ต้องก็ใช้ false ไปคับ
 • Name=ชื่อ shortcut 
Environment
 • Ubuntu 18.04 64bit
Ref
 • https://linuxconfig.org/how-to-create-desktop-shortcut-launcher-on-ubuntu-18-04-bionic-beaver-linux

No comments:

Post a Comment

Popular Posts