Tuesday, March 25, 2014

20 ข้อที่เยาวชน 3-19 ปี ควรได้เรียนรู้ เรื่องเงิน

http://blog.eduzones.com/lifestyle/124984

เรื่อง ของเงินๆทองๆ การเก็บการออม การประหยัดนั้น จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะ และเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กๆควรฝึกฝน เพราะการรู้จักออม รู้จักเก็บ รู้จักใช้ จะเป็นพื้นฐานนิสัยการบริหารเงินที่ดีเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

Eduzones นำข้อมูลสิ่งที่เยาวชนควรได้เรียนรู้จักการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าตามช่วง อายุของเขา คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้ตารางนี้เป็นไกด์ ในการสอนลูกๆได้ค่ะ


ช่วงอายุ 3-5 ขวบ
ใน ช่วงนี้สามารถสอนให้เขารู้จักเงินและราคาสิ่งของต่างๆ ได้ เช่น ตอนไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ต อาจให้เขาช่วยหยิบและดูราคาสินค้าต่างๆ ให้
1. ให้เขารู้ว่า คนเราต้องการเงินเพื่อซื้อสิ่งของ
2. ให้เขารู้ว่า คนเราจะมีเงินต้องทำงานเพื่อแลกมา
3. ให้เขารู้ว่า บางครั้งเราต้องรู้จักรอก่อนที่จะซื้ออะไรที่เราต้องการ
4. ให้เขารู้ว่า มันมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ต้องการกับสิ่งที่จำเป็น

ช่วงอายุ 6-10 ขวบ
เป็น วัยที่เริ่มรู้จักเหตุและผล อาจให้เงินค่าใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ และอธิบายให้เขาฟังถึงการใช้จ่ายในงบประมาณที่จำกัด หรืออาจสร้างแรงจูงใจในการออมเงินให้ลูก เช่น ถ้าเหลือเงินมาหยอดกระปุก 20 บาท คุณก็จะหยอดเพิ่มให้อีก 20 บาท เป็น 40 บาท
5. ให้เขารู้ว่า บางครั้งเขาต้องเลือกว่าจะใช้เงินไปกับอะไร
6. ให้เขารู้ว่า การซื้อที่ดีควรเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อ
7. ให้เขารู้ว่า การสั่งซื้อทางออนไลน์อาจมีอันตรายและอาจแพงเกินจริง
8. ให้เขารู้ว่า การเอาเงินไปฝากธนาคารมันปลอดภัยและให้ดอกเบี้ย

ช่วงอายุ 11-13 ปี
เป็น วัยที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ช่วงนี้ลูกมักร้องขอสิ่งของตามเพื่อน ซึ่งคุณอาจให้เขาเรียนรู้ที่จะเก็บเงินเพื่อซื้อของนั้นเอง หรืออาจช่วยออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง เพื่อให้เขามีความรับผิดชอบและมีความภูมิใจในตนเอง
9. ให้เขารู้ว่า ทุกครั้งที่ได้เงินมาต้องแบ่งบางส่วนมาเพื่อออม
10. ให้เขารู้ว่า การใส่รหัสบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวออนไลน์อาจถูกคนอื่นขโมยข้อมูลได้
11. ให้เขารู้ว่า การออมก่อนรวยกว่า จากพลังดอกเบี้ยทบต้น
12. ให้เขารู้ว่า การใช้บัตรเครดิตก็คือการกู้เงินมาใช้

ช่วงอายุ 14-18 ปี
ช่วงวัยรุ่นตอนต้น เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนต่อมหาวิทยาลัย
13. ให้เขารู้ว่า แต่ละมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย ค่าเทอม ไม่เท่ากัน
14. ให้เขารู้ว่าอย่าใช้บัตรเครดิตซื้อของที่ไม่มีปัญญาหาเงินมาจ่ายทีหลัง
15. ให้เขารู้ว่า มันมีภาษีนะ!!
16. ให้เขารู้ว่า นอกจากธนาคาร ยังมีกองทุนรวม

อายุ 19 ปีขึ้นไป
วัยที่เริ่มเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
17. ให้เขารู้ว่า จงใช้บัตรเครดิตไม่ให้เกินเงินที่หาได้ในแต่ละเดือน
18. ให้เขารู้ว่า การทำประกันเป็นเรื่องจำเป็น
19. ให้เขารู้ว่า ควรมีเงินออมฉุกเฉิน เพื่อให้ใช้จ่ายอย่างน้อย 3 เดือนของรายจ่ายรายเดือน
20. ให้เขารู้ว่า เมื่อคิดจะลงทุน ควรคิดถึงความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่จะตามมา

by Riya www.eduzones.com
info : moneyasyougrow.org, เจียรนัย อุตะมะ/ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์ post today, tsi-thailand.org
photo : zcool.com.cn, veectors.com

No comments:

Post a Comment

Popular Posts