Wednesday, April 24, 2013

ปัญหาการย้ายไฟล์ web site จาก Debian ไป CentOS

 • เรื่องมีอยู่ว่ามี joomla อยู่บน debian server และ server ตัวนี้เกิดปัญหาบางอย่าง
 • จึงต้องย้ายระบบ joomla ไปที่ CentOS 
 • การย้ายข้อมูลโดย ถอด Harddisk เว็บบน Debian ไป jump กับ windows xp เอา external คัดลอกไฟล์ออกมา
 • แล้วก็อัพโหลดไฟล์จาก External ไฟล์ขนาด > 5 GB อัพแล้วมีปัญหาแตกไฟล์ zip ไม่ได้ unzip บอกว่า too big file ซะงั้น จึกต้อง tar แยกไฟล์ขึ้นไปแล้วรวม tar สุดท้ายแตก tar เป็น folder เว็บคืน
 • ทุกอย่างดูเหมือนจะราบลื่น แต่แล้วปัญหาเกิดจนได้ อ่านข่าวแล้วคลิกที่ไฟล์ attachment มา มันเปิดอ่านไม่ได้เลย ชื่อ path ที่ปรากฏบน url เป็นภาษาไทย แต่ประเด็นคือพอเปลี่ยนจาก ไฟล์ attachment ที่เป็นไทยไปเลือกไฟล์ ที่มีชื่อเป็น english language กับเปิดไฟล์ได้ปกติ คิดว่า ไม่เป็นกับ server config ก็เป็นกับ charset ของไฟล์ตอนย้ายระบบ
 • และ remote ผ่าน winscp ไปที่ CentOS ไฟล์ใน folder attachment ที่เป็นภาษาไทย อ่านได้ซะงั้น
 • แต่ตอนที่อยู่บน Debian ไฟล์ที่เป็นภาษาไทยมันจะอ่านไม่รู้เรื่องแบบนี้ถึงจะถูกต้อง
 •  คิดแบบง่ายไม่คิดลึกน่าจะเป็นที่ตอนย้ายไฟล์ เพราะ เราถอด Harddisk จาก Debian (Harddisk ตัวนั้นเราตั้ง format เป็น NTFS หว่า ^^) ไป jump ที่ XP แล้วคัดลอก น่าจะเกิดจากสาเหตุนี้
Solved
 • ให้เอา Harddisk ก้อนนั้นที่ต้องการย้ายข้อมูลไป Jump กับระบบ Linux อื่นๆ แล้วคัดลอก
 • หรือเปิด OS Linux ตัวนั้นให้ได้แล้วย้ายข้อมูลลง External
 • หรือ ใช้ gftp ย้ายข้อมูลจากเครื่องที่มีปัญหาไปยัง Linux Server ปลายทางเลย จึงจะทำให้ charset ของระบบไฟล์ไม่เพี้ยน
 • ส่วนข้าพเจ้าแก้ไขโดยวิธี ใช้ gftp ย้ายข้อมูล โชคดีที่ระบบยังเปิดใช้งานได้จึงย้ายจากเครื่องต้นทางไปที่ปลายทางโดยตรงได้

No comments:

Post a Comment

Popular Posts